​- Vi er utrolig skuffet over profilen som tilskuddsordningen har fått. I utgangspunktet var det en god idé å tenke stimulering av aktiviteter, men slik situasjonen har utviklet seg, har det ikke vært mulig å gjennomføre noen av disse aktivitetene, sier NMFs president Rita Hirsum Lystad.

I den nye ordningen er det overhodet ikke lagt opp til kompensasjon for tapte inntekter.

– Dette her gir ikke korpsene våre noe i nærheten av den støtten de trenger for å klare seg. Raja ser fortsatt ikke ut til å forstå korpsenes økonomi, og det gjør at varsellampene nå blinker ildrødt,  uttaler styreleder i Korpsnett Norge, Morten Skaarer.

I den nye ordningen er det lagt opp til at korpsene kan få økt momskompensasjon med ca 15 %. Men dette utgjør bare en liten del av korpsenes økonomi. I tillegg faller på nytt de aller fleste av korpsenes inntektsskapende arrangementer og aktiviteter helt utenfor ordningen. Korps som får hovedvekten av sine inntekter fra loppemarkeder, basarer og liknende, får overhodet ingen kompensasjon om det ender med avlysning.

Vi har rykket tilbake til start – og denne ordningen likner til forveksling på krisepakke 1, som overhodet ikke traff behovene ute i korpsene. Etter et godt møte med kulturministeren, fikk vi en krisepakke 2 og 3 som møtte behovene våre på en mye bedre måte. Kulturministeren har hatt god tid til å justere denne ordningen etter å ha sett utviklingen av pandemien etter nyttår. Han kunne bare hentet frem igjen krisepakkene fra i fjor, sier en frustrert Rita Hirsum Lystad.

Frustrasjonen er minst like stor hos styreleder i KNN, Morten Skaarer:

– Den første krisepakken kulturministeren kom med i fjor var totalt skivebom for korpsene. Men da lyttet Raja til våre argumenter og justerte kriteriene for krisepakke 2 og 3, slik at korpsene også kom inn under ordningen og faktisk ble stimulert til å drive videre. Så jeg hadde en klar forventning om at han ville sørge for å legge inn reell hjelp til de 1750 korpsene nå også. Men om fjorårets kompensasjonsordning i første runde bommet på blinken, så er ikke engang de nye stimuleringsordningene inne på stadion, fastslår han oppgitt.
Nå ønsker de to korpstoppene et nytt møte med ministeren.

– Vi kommer til å be om et nytt møte med ministeren så snart som mulig, for denne ordningen kan ikke korpsene leve med, da kan vi se langt etter en gjenåpning av korpsaktivitetene til høsten. Vi forstår ikke hvorfor den modellen som etter hvert kom på plass gjennom krisepakke 2 og 3 i fjor, og som fungerte, skrotes for å bli erstattet med en ordning som er vesentlig dårligere, fastslår de to.

​Stimuleringsordningen finner du her.