NMF er på vegne av alle medlemskorps godkjent som organisasjon som kan rapportere hvem som har gitt gaver til organisasjonen. Den som gir (privatpersoner og/eller bedrifter) kan da få skattemessig fradrag for gaven, jfr. skatteloven § 6-50.

NB
For at giver skal få skattefradrag må mottakerkorpset rapportere dette til NMF, som igjen rapporterer videre til skatteetaten på vegne av korpset.

 

Anonyme givere
For givere som ønsker å være anonyme skal det ikke foretas rapportering. Rapportering av tredjepartsopplysninger er et vilkår for fradraget. Fradragsretten for anonyme givere vil derfor bortfalle.


Gavebeløp
Gaven må være på minst 500 kroner fra den enkelte giver. Maksimalt fradrag for gaver er redusert til 25 000 kroner per år fra 2022.

Skattemessig fradrag kan gis til både privatpersoner og næringsdrivende. En gave er definert ‘en vederlagsfri formuesoverføring med den hensikt å berike mottageren’, altså gitt uten noen form for gjenytelse. Det presiseres derfor at medlemskontingenter og kjøp av lodd eller gjenstander mv. ikke skal tas med. Dette gjelder også kjøp av annonser i programhefter m.m.


Rapportering
Rapporteringen til Skatteetaten tar NMF seg av, under forutsetning av at ALLE relevante opplysninger er NMF i hende innen 15. januar for gaver gitt året før.

Det er ikke laget et standard skjema for rapportering, men følgende informasjon være med for at gaven skal kunne registreres:

  • Gavebeløp
  • Organisasjons-/personnr.  (9 siffer for bedrifter, 11 siffer for privatpersoner)
  • Navn
  • Adresse
  • Postnr/-sted
  • Kopi av bankbilag

Gaven må dokumenteres. Dette gjøres enklest ved å sende kopi av bankbilag eller mottakers kontoutskrift sammen med rapporten. Dokumentasjonen oppbevares hos NMF for eventuell kontroll fra Skatteetaten.

Rapport kan sendes via post til:
Norges Musikkorps Forbund
Postboks 674, Sentrum
5807 BERGEN

Merk konvolutten med «GAVER».

Sendes rapporten via e-post til post@musikkorps.no kan det være greit å vite om Datatilsynets vurdering:
«Kan fødselsnummeret sendes per e-post eller post?
Når fødselsnummer sendes, skal det ikke være tilgjengelig for andre enn mottakeren.

Når fødselsnummer sendes per post skal det sendes i lukket konvolutt. Fødselsnummeret skal ikke være synlig i konvoluttvinduet eller være skrevet på utsiden av konvolutten. Vi anbefaler kryptering ved sending av fødselsnummer på usikret e-post»

NMF har vurdert risikoen som liten ved innsending via e-post, men ber om at innsender selv vurderer dette.

 Les mer på Skatteetaten.