NMF er på vegne av alle medlemskorps godkjent som organisasjon som kan ta i mot gaver med skattefradrag

Gjennom ordningen “Gaver til frivillige organisasjoner …” har NMFs medlemskorps en gyllen anledning til å skaffe driftsmidler fra bedrifter og privatpersoner. Den som gir kan få fradrag på inntekten sin, jfr. skatteloven § 6-50.

Minst 500 kroner

Gaven må utgjøre til sammen minst 500 kroner til den enkelte organisasjon i løpet av inntektsåret. Maksimalt fradrag for gaver til en eller flere organisasjoner, er 30.000 kroner per år. Fradrag i skattepliktig inntekt kan gis til både næringsdrivende og privatpersoner. Merk at om ditt korps får gaver som skal rapporteres til skatteetaten er det KORPSET som tar i mot pengene, ikke NMF. Korpset rapporterer en gang pr. år alle gavene samlet til NMF.

Rapportering

Rapporteringen til Skatteetaten tar NMF seg av, under forutsetning av at ALLE relevante opplysninger er NMF i hende innen fredag 12. januar for gaver gitt i foregående år.

Det er IKKE laget et standard skjema for rapportering, men følgende informasjon være med for at gaven skal kunne registreres:

 

GAVEBELØP

ORGANISASJONS-/PERSONNR (9 siffer for bedrifter, 11 siffer for privatpersoner)

NAVN

ADRESSE

POSTNR/-STED

Kopi av bankbilag

I tillegg må gaven dokumenteres. Dette gjøres enklest ved å sende kopi av bankbilag eller mottakers kontoutskrift sammen med rapporten. Dokumentasjonen oppbevares hos NMF for eventuell kontroll fra Skatteetaten.

Rapport kan sendes via post til:
Norges Musikkorps Forbund
Postboks 674, Sentrum
5807 BERGEN

eller via epost: post@musikkorps.no

Les mer på Skatteetaten.