NMF er på vegne av alle medlemskorps godkjent som organisasjon som kan ta i mot gaver med skattefradrag

Gjennom ordningen “Gaver til frivillige organisasjoner …” har NMFs medlemskorps en gyllen anledning til å skaffe driftsmidler fra bedrifter og privatpersoner. Den som gir kan få fradrag på inntekten sin, jfr. skatteloven § 6-50.

Minst 500 kroner

Gaven må utgjøre til sammen minst 500 kroner til den enkelte organisasjon i løpet av inntektsåret. Maksimalt fradrag for gaver til en eller flere organisasjoner, er 50.000 kroner per år. Fradrag i skattepliktig inntekt kan gis til både næringsdrivende og privatpersoner. Merk at om ditt korps får gaver som skal rapporteres til skatteetaten er det KORPSET som tar i mot pengene, ikke NMF. Korpset rapporterer en gang pr. år alle gavene samlet til NMF.

Anonyme givere

For givere som ønsker å være anonyme skal det ikke foretas rapportering. Fradragsretten for gaven vil da bortfalle. Fordi rapportering av tredjepartsopplysninger er et vilkår for fradraget, vil det ikke bli gitt fradrag.

Gavebeløp

En gave er definert ‘en vederlagsfri formuesoverføring med den hensikt å berike mottageren’, altså gitt uten noen form for gjenytelse.

Det presiseres derfor at medlemskontingenter og kjøp av lodd eller gjenstander mv. ikke skal tas med. Dette gjelder også kjøp av annonser i programhefter m.m.

Rapportering

Rapporteringen til Skatteetaten tar NMF seg av, under forutsetning av at ALLE relevante opplysninger er NMF i hende innen fredag 15. januar 2021 for gaver gitt i foregående år.

Det er IKKE laget et standard skjema for rapportering, men følgende informasjon være med for at gaven skal kunne registreres:

  • GAVEBELØP
  • ORGANISASJONS-/PERSONNR (9 siffer for bedrifter, 11 siffer for privatpersoner)
  • NAVN
  • ADRESSE
  • POSTNR/-STED
  • Kopi av bankbilag

I tillegg må gaven dokumenteres. Dette gjøres enklest ved å sende kopi av bankbilag eller mottakers kontoutskrift sammen med rapporten. Dokumentasjonen oppbevares hos NMF for eventuell kontroll fra Skatteetaten.

Rapport kan sendes via post til:
Norges Musikkorps Forbund
Postboks 674, Sentrum
5807 BERGEN

 

Merk konvolutten med GAVER.

Sendes rapporten via e-post til post@musikkorps.no kan det være greit å vite om Datatilsynets vurdering:

 

«Kan fødselsnummeret sendes per e-post eller post?

Når fødselsnummer sendes, skal det ikke være tilgjengelig for andre enn mottakeren.

Når fødselsnummer sendes per post skal det sendes i lukket konvolutt. Fødselsnummeret skal ikke være synlig i konvoluttvinduet eller være skrevet på utsiden av konvolutten.

Vi anbefaler kryptering ved sending av fødselsnummer på usikret e-post»

 

NMF har vurdert risikoen som liten ved innsending via e-post, men ber om at innsender selv vurderer dette.

 

Les mer på Skatteetaten.