Skjærgårdsdrill 2018 er flyttet til Holmestrand, og kan tilby en arena med god garderobeplass og oppvarmingsareal for utøverne.

Det vil bli konkurranse i to parallelle haller i år. Hallene ligger inntil hverandre med dør mellom dem. Detaljert informasjon om hvilke klasser som konkurrerer i de ulike hallene kommer etter påmeldingsfrist er gått ut.

Kapasitet: Vi regner med å få plass til alle starter i årets konkurranse, og det vil dermed ikke bli venteliste. Det er bindende påmelding 1. november, og starter som trekkes etter dette blir fakturert.

Tidsramme: Konkurransen starter kl. 10 lørdag morgen, og avsluttes ca. kl. 16 på søndag.

Konkurransen er kvalifiseringskonkurranse til NM 2018.

Startavgifter:

Deltaker kr. 275

Tropp kr. 1200

Solo kr. 400

Duett kr. 700

 

Konkurransen følger oppdatert reglement og retningslinjer for konkurranseåret 2017-2018.