Horten kommune bygger en ny hall i forbindelse med Hortenshallen som er planlagt å stå ferdig i oktober 2019. Vi håper å kunne arrangere Skjærgårdsdrill 2020 i dette anlegget, men må enn så lenge ta høyde for mulige forsinkelser.

Dersom ny Hortenshall ikke blir klar for arrangementet vårt i tide, vil vi avvikle konkurransen i Høyanghallen som vi har gjort de siste to årene.

Invitasjon til konkurransen vil gå ut i løpet av september og påmeldingsfrist vil være 01.november 2019. I invitasjonen vil det også fremgå dato for endelig beslutning om hvilken hall Skjærsgårdsdrill 2020 arrangeres i.