Mye lyd

Med seks trommesett på scenen, 13 djember, 5 pauker, 6 congas, bongas, rototoms, tams, flere stortrommer og en hel flåte med skarptrommer, ble det som ventet mye lyd i salen. Utstyrt med trommestikker og klubber holdt barna det gående fra kl. 9 om morgenen til konserten kl. 17.00. En full pakke med 200 ørepropper ble like populær som pølser og  kake.

– Det er alltid moro å observere at  store og små musikanter lett finner sammen i skolekorpsbevegelsen, på tvers av alder, kjønn og ferdighet. Hos oss er alle med hele tiden, uttaler en stolt Morten Langvik, leder i arrangørkorpset Fredrikstad Janitsjarskole.

Groov, snøras, storm og virvler

Tre verk ble øvet inn på gehør og uten noter, under kyndig ledelse av slagverkinstruktør Andreas Losiewicz. Han tegnet kjente bilder for å få barna til å forstå rytmen og dynamikken i stykkene. I bunnen ble det lagt en rytmisk groove. Denne ble overveldet av lyder som minnet om et passerende snøras. Deretter fulgte stormer, virvler, og snekkerens banking og saging. Det hele ble krydret med solostykker. I tillegg ble det gitt informasjon om de forskjellige instrumentene, hva de heter og hvordan de kan brukes. Her var det mye nytt og uvant for mange av musikantene.

Skikkelig gøy

– Det ble et positivt seminar for barna – og da er vi som arrangører også fornøyde; uttaler leder Morten Langvik i Fredrikstad Janitsjarskole. Skolekorpsene er blant de første eksterne leietakerne i den nye kulturarenaen på Borge Ungdomsskole.
– Vi føler at arenaen er velegnet for denne type arrangement med sterk akustisk musikk, og kan anbefale den også for andre korps med trøkk – avslutter Langvik.

Rytmeseminar i Fredrikstad!

Rytmeseminar i Fredrikstad!