I praksis betyr det at deltakerne i disse klassene stiller seg opp foran dommerbordet de henvises til, og gjør programmet sitt uten å måtte tenke over hvilke linjer og streker de må forholde seg til.

Mange idrettshaller har allerede oppmerking i ulike farger med linjer, sirkler, halvsirkler, firkanter osv. Vi ønsker ikke å skape unødig stress hos utøverne eller unødvendig ekstrajobb for arrangør.

Nå blir det lettere for fagpersoner som for eksempel innleid hoveddommer og regionens drillkonsulent å flytte litt på dommerbordet slik at deltakerne får optimale takforhold, i stedet for å måtte tape om igjen flere firkanter. Flere eiere og utleiere er også bekymret for limrester i ettertid.

ØM Drill

Typisk idrettshall med ulik oppmerking

Vi gjør imidlertid utøvere, trenere og ledere oppmerksomme på at man må forholde seg til oppsatt dommerbord, og vurdere avstand til neste dommerbord, og slik ta hensyn til de andre konkurransedeltakerne.

Poengtrekk for «utenfor konkurranseareal» vil bli gitt dersom man helt tydelig beveger seg inn i en annens område. På treninger kan det være greit å ha gjort unna noen økter med oppmerket 5 x 5 meter i solo og 10 x 10 meter i duett for å sjekke at koreografien er innenfor.