Frifond er en støtteordning opprettet av Stortinget for å bedre de økonomiske rammebetingelsene i frivillige organisasjoner som arbeider med barn og unge. Det finnes to typer støtte fra Frifond – generell driftstøtte, som blir automatisk tildelt de korpsene som oppfyller kravene, og støtte til spesielle prosjekter. Støtte til spesielle prosjekter må man søke på, og man søker via Korpsdrift.  Søknadsfrist 6. april 2018.

Her kan du lese mer om krav, kriterier, søknadsprosess og tildeling for Frifond. 

Instrumentfondet er en statlig støtteordning for skolekorps der det bevilges penger til kjøp av instrumenter. Det er mulig for alle skolekorps i Norge å søke om støtte, og med skolekorps menes musikkorps der ¾ av korpsets spillende besetning er i alderen 7-19 år. Du kan få støtte til instrumentkjøp (men ikke reparasjon av instrumenter, noter, uniformer og annet korpsutstyr). Man søker via Korpsdrift.  Søknadsfrist 6. april 2018.

Her kan du lese mer om Instrumentfondet, samt krav og søknadsprosess.