Det pedagogiske og metodiske har fått en tydelig plass i Digitale skolekorpsstudier ved Universitetet i Stavanger og alle studiene ved Musikhögskolan Ingesund.

Alle studiene gir 30 studiepoeng og er en kombinasjon av samlingsbaserte og digitale studier.  Studiene er rettet direkte mot arbeidet studentene gjør i egne korps under studiene og tar for seg alle deler av dirigentrollen.

Musikhögskolan Ingesund har som mål å være Et nordiskt blåsmusikcentrum. Her er flere lærere involvert i tillegg til hovedlærerne Annmari Wangin, Bjørn Breistein, Leif Wangin og Birgitte Grong.