Vi oppfordrer søkere til å sende søknad snarest, da tilbud vil bli gitt fortløpende til de NMF Nord-Norge ønsker å tilby sommerkursjobb.
Musikalske ledere vil bli kontaktet først, da de i samarbeid med musikkonsulentene velger ut resten av staben. Se utlysningstekst og mer informasjon her:

For å søke i Troms, velg: Søk jobb i Troms Fylke

For å søke i Finnmark, velg: Søk jobb i Finnmark!

NB: Det er selvsagt mulig å søke begge steder, men legg merke til at kursene overlapper hverandre, så man vil evt kun bli tildelt jobb på ett av kursstedene. Spesifiser tydelig hvilke kursfarger du ønsker å jobbe på (hvis du søker i Troms). I Finnmark er alle kursene samlet under ett.

Dobbeltsjekk gjerne før du sender søknaden at du søker i rett fylke.