Hvorfor måle akustikken?

Akustikken i et lokale kan virke både som med- og motspiller for de som spiller eller hører på. Det er særlig romvolum, form og etterklangstider som påvirker dette. Å  spille i feil akustikk for den aktuelle ensembletypen skaper problemer for utøvere og dirigenter fordi musikerne tvinges til å justere volum, klang og balanse.

Målingene som foretas er objektive, og brukes som grunnlag for å vurdere lokalets egnethet for ulike ensembler ut fra NS8178 – ”Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse”. Denne standarden kan brukes av utbyggere og lokaleiere for å tilrettelegge eksisterende lokaler, eller sikre gode forhold ved nybygg, og er tilgjengelig fra Standard Norge.

Målerapporten gir lokaleier kunnskap om hvilke ensembler lokalet passer for, og hva det eventuelt ikke er egnet for. Ofte kan en omplassering av ensembler til rett lokale løse mange problemer. Ønsker lokaleier å tilpasse akustikken i et lokale til en viss type bruk, vil målerapporten fra oss være et godt grunnlag for en fagakustikers anbefaling av tiltak.

Les mer hos  Rogaland Musikkråd

Hvordan søke støtte?

1.Fyll ut kartleggingsskjema
– Kartleggingsskjemaet lastes ned her
– Veiledning til kartlegginsskjemaet lastes ned her

2. Søknaden må inneholde en plan for dialog med kommunen/huseier og videre arbeid med utbedring av øvingslokalene
– Her er for tips til hvordan korpset kan gå frem i dialog med kommune og politikere

3. Send inn utfylt kartleggingsskjema og plan for dialog med kommune eller huseier til rogaland@musikkorps.no.
Løpende søknadsfrist.

Gjennomføring av akustikkmåling

  • Lokalet skal være tomt (målingen skjer uten korpset).
  • Det er ønskelig at en person som kjenner lokalet og bruken av lokalet er tilstede .
  • En måling tar 3-4 timer.
  • Det må være minst mulig støy utenfor lokalet. Er det byggearbeid utenfor må målingen tas en annen gang.
  • Dersom øvingslokalet er på en skole, tas målingen etter skoletid.