Kan korpset ditt tenke seg å være teknisk arrangør for en av disse samlingene?
Send oss en epost til: hedopp@musikkorps.no så raskt som mulig og innen 20. mai 2017.

Dato på samlingene er:
1. samling:  15.-17. september 2017
2. samling:  17.-19. november 2017
3. samling:  16.-18. februar 2018

Dirigent for sesongen er Morten Fagerjord.

Har du spørsmål rundt samlingene?
Ta gjerne kontakt med styreleder Irene Inman Tjørve.
tlf. 943 73 703 / epost: iiiman@mac.com