Hordablæsten 2016 er i rute, og planleggingen av arrangementet de neste to årene er i gang. Målet er å få nye tekniske arrangører på plass som kan være observatører under årets arrangement som er 9. og 10. april i Grieghallen.

Hva er Hordablæsten?

  • Konkurranse for skolekorps og generasjonskorps, solister og ensembler
  • Til sammen 2000 musikanter deltar på arrangementet hvert år
  • Arrangementet eies av NMF Hordaland
  • Gjennomføres i Grieghallen i Bergen hvert år
  • Datoer fremover:

18. og 19. februar 2017

14. og 15. april 2018

 

Søknaden skal inneholde følgende:

  • Navn på søkerkorps (Om dere er ett eller flere korps som samarbeider)
  • Beskrive hvorfor dere søker om å være teknisk arrangør (Motivasjon)
  • Plan for prosjektledelse/styringsgruppe
  • Plan over frivillig innsats (Hvor mange kan være med å bidra i prosjektet)

Budsjett/Regnskap føres av NMF Hordaland og settes opp i samarbeid med teknisk arrangør.

Retningslinjer for teknisk arrangør sendes til korps på forespørsel.

Ta kontakt med daglig leder i NMF Hordaland, Randi Kvinge, dersom dere har spørsmål om søkerprosessen. Mail: randi@musikkorps.no

Søknader sendes til Hordaland@musikkorps.no innen 15. februar 2016.