Kan korpset ditt tenke seg å være teknisk arrangør for en regionkorpssamling?
Send e-post til innlandet@musikkorps.no så raskt som mulig og innen 01. februar 2020

Dato for samlingene i neste sesong er:
1. samling:  11. – 13.  september 2020
2. samling:  20. – 22.  november 2020
3. samling:  12. – 14.  februar 2021

Ved spørsmål om HOKK eller samlingene, ta kontakt:
Ola Fredheim Haug, musikkonsulent NMF Innlandet
tlf: 93461349
ola@musikkorps.no