Kan korpset ditt tenke seg å være teknisk arrangør for en av regionkorpssamlingene?

Vi søker etter tekniske arrangører til regionkorpset HOKKs samlinger i sesongen 2022-2023:
1. samling:  9. – 11.  september 2022
2. samling: 18. – 20.  november 2022
3. samling:  17. – 19.  februar 2023

Vi oppfordrer spesielt skolekorps til å søke om å være vertskap for samlingene.

Se også Instruks, teknisk arrangør

I søknaden bør det komme tydelig fram hvor HOKK skal overnatte og hvor konserten søndag ettermiddag skal arrangeres.

Send e-post til innlandet@musikkorps.no så raskt som mulig og innen 10 april 2022.

Ved spørsmål om HOKK eller samlingene, ta kontakt med:
David Morton
musikkonsulent NMF Innlandet
tlf: 954 00 171 / epost: david@musikkorps.no