NMF Innlandet søker etter arrangører til regionstevne for skolekorps og regionstevne for voksenkorps juni 2021.

Det kan søkes om stevne for skole-og voksenkorps samlet (som på Hamar 2019) eller om separate stevner for skolekorps og/eller voksenkorps.

Søknad sendes:
NMF Innlandet
Fakkelgården
Vormstuguvegen 40
2624 Lillehammer

epost: innlandet@musikkorps.no

Søknadsfrist: 20. november 2019

Utvidet frist for søknad om regionstevne for voksenkorps: 01. mars 2020