Kan korpset ditt tenke seg å være arrangør for regionkorpssamling?

Vi prøver å spre samlingene rundt i regionen, og oppfordrer særlig skolekorps til å søke. Regionkorpset øver fredag, lørdag og søndag, og avslutter samlingene med en konsert sammen med arrangørkorpset. Dere er da vertskap for samlingen og tilgjengelig under hele oppholdet. Vi ønsker også at vertskorpset har et musikalsk innslag på konserten.

Send e-post til andreas@musikkorps.no så snart som mulig og senest innen 15.mars 2020

Se også: Instruks teknisk arrangør TONN

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Andreas Øvringmo
Tlf. 90208920
andreas@musikkorps.no