Kan korpset ditt tenke seg å være arrangør for regionkorpssamling?

Vi prøver å spre samlingene rundt i regionen, og oppfordrer særlig skolekorps til å søke. Regionkorpset øver fredag, lørdag og søndag, og avslutter samlingene med en konsert sammen med arrangørkorpset. Dere er da vertskap for samlingen og tilgjengelig under hele oppholdet. Vi ønsker også at vertskorpset har et musikalsk innslag på konserten.

Send e-post til idap@musikkorps.no så snart som mulig og senest innen 30. september 2020

Se også: Instruks teknisk arrangør TONN

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Ida Pettersen
Tlf. 40438170
idap@musikkorps.no