Hvert år arrangeres Hordablæsten i Grieghallen. Arrangementet er en konkurranse for skolekorps, generasjonskorps, solister og ensembler. Til sammen er det rundt 2500 deltakere med på arrangementet.

For å gjennomføre arrangementet trenger vi flere korps som kan utgjøre teknisk stab. Selve organiseringen av arrangementet gjøres av NMF Hordaland, men for å avvikle arrangementet i Grieghallen trenger vi engasjerte frivillige til en rekke oppgaver. Arbeidsoppgavene blir tildelt korpset på forhånd og kan være følgende;  selge billetter, være dørvakter, innsjekk og signering av deltakere, følge korps til oppvarming og scene, rigge scene og sette slagverksutstyr på plass.

Vi ønsker at korpsene som søker om å være teknisk stab kan stille med minst 20 personer i seks timer lørdag 18. april og 20 personer i seks timer  søndag 19. april. Søkerkorpsene må også stille med en kontaktperson som kan være med på møter i forkant av arrangementet.

Korpset vil få betalt for antall timer de på forhånd har avtalt å stille på dugnad.

Dersom DITT korps ønsker å være med på å gjennomføre Hordablæsten, så er det fint om dere sender mail til Hordaland@musikkorps.no innen 20. november 2019.

For spørsmål om oppdraget, ta kontakt med daglig leder i NMF Hordaland, Randi Kvinge på tlf: 97475026