Sommerkursene er en arena for kollektivt samspill og personlig utvikling, på tvers av geografi, korpsmedlemskap, bakgrunn, kjønn og legning.
Sommerkursene gir venner og minner for livet!

Vi gjør oppmerksom på at det er begrensede plasser på de ulike instrumentgruppene, så finn ut kurset som passer for deg og meld deg på nå!

La deg inspirere: Se sommerkursfilmen 

NYHET PÅ SVART KURS!
NMF Hordaland starter opp «Ung Dirigent» på svart kurs.
Alle som deltar på svart kurs som er interessert i å dirigere, kan søke om å få bli med i programmet.

Kort om «Ung Dirigent»
I korpsene er dirigenten en avgjørende ressursperson og nå kan du få muligheten til å smake litt på om det bor en dirigentspire i deg.
Du vil som deltaker på Ung Dirigent følge det meste av spillingen på kurset, men det blir satt av 1-2 timer per dag med dirigering.
Disse timene blir lagt opp i forhold til kursets timeplan.
Ung Dirigent gir deg innføring i slagteknikker, hvordan man leser et partitur, hvordan man som dirigent legger opp en øvelse og du får selvsagt praksis på kurset- enten i korpset eller i et av ensemblene.
Etter kurset vil det være 2 samlinger til : 30.11.-01.12 og  02.05.-03.05,  samt praksis mellom samlingene i ditt eget skolekorps.
Mer informasjon får du ved tildelt plass.

Slik søker du
Vi ønsker litt informasjon om deg- hva du heter, hvilket korps du spiller i og hvorfor du ønsker å delta på Ung Dirigent, samt hvilken erfaring du har med å dirigere fra før.
Søknadsfristen er den samme som på kursene: 15.april, merkes “Ung Dirigent” og sendes til: beateh@musikkorps.no