Sommerkursene er en arena for kollektivt samspill og personlig utvikling, på tvers av geografi, korpsmedlemskap, bakgrunn, kjønn og legning.
Sommerkursene gir venner og minner for livet!

 Vi har hatt god påmelding på kursene de siste årene, så det lønner seg å være tidlig ute med påmelding. På grunn av behovet for en balansert besetning, og kapasitet på kursstedet, opererer vi med maksantall på sommerkursene. Dersom kurset nærmer seg fullt settes musikanten automatisk på venteliste ved påmelding. Rullerende inntak etter dette.

Dersom kursdeltakeren har særskilte behov bes det oppgis i kommentarfeltet i påmeldingskjemaet, eller ta kontakt med NMF Hordaland: SommerkursHordaland@musikkorps.no

I 2021 har vi også Ung Dirigent på svart kurs!
Se tab lenger ned om hvordan du søker.

La deg inspirere: Se sommerkursfilmen