Sommerkursene er en arena for kollektivt samspill og personlig utvikling, på tvers av geografi, korpsmedlemskap, bakgrunn, kjønn og legning.
Sommerkursene gir venner, mestring og minner for livet!

 Vi har hatt god påmelding på kursene de siste årene, så det lønner seg å være tidlig ute med påmelding. På grunn av behovet for en balansert besetning, og kapasitet på kursstedet, opererer vi med maksantall på sommerkursene. Dersom kurset nærmer seg fullt settes musikanten automatisk på venteliste ved påmelding. Rullerende inntak etter dette.

Dersom kursdeltakeren har særskilte behov bes det oppgis i kommentarfeltet i påmeldingskjemaet, eller ta kontakt med NMF Hordaland: SommerkursHordaland@musikkorps.no

I 2023 har vi også Ung Dirigent som valgfag på svart kurs!
Se tab lenger ned om hva valgfaget inneholder.

La deg inspirere: Se sommerkursfilmen 

Utsendte infoskriv:

Infoskriv Gult kurs Askøy

Infoskriv Rødt kurs Askøy

Infoskriv Blått brass Manger

Infoskriv blått svart janitsjar Åsane

Infoskriv Svart brass Manger