Sommerkurs handler om den første lille forelskelsen, spilleglede, gode venner, og musikalsk utvikling.

Aldersgrenser
Nedre aldersgrense er absolutt på kursene med overnatting. Øvre aldersgrense er åpen, og dermed har man mulighet til å gå på samme kurs selv om man ikke er like gamle. Om det er spørsmål rundt dette, ta kontak på nordvest@musikkorps.no

Sommerkursbrosjyre
Her er nedlastbar brosjyre til årets sommerkurs:
NMF Nordvest Sommerkursbrosjyre 2018

På Musikkveka har vi også i år dirigentlinje:

Dirigentlinje under Musikkveka 2018

Se hvor gøy vi har det og send dine musikanter på kurs!

Spørsmål?
nordvest@musikkorps.no eller tlf. 98 24 11 64