De aller fleste som er her denne uken er på bått kurs. 92 for å være nøyaktig. Vi er inne på diverse gruppeøvelser. I Trombonegruppen er instruktøren opptatt av presisjon på sliden. Trompetguppen teller 20 deltakere. Her er det overvekt av jenter, men i slagverkgruppen som teller sju stykker, er det kun gutter.

– Av og til er det slik. Det var jenter her forrige uke da det var svart kurs, forteller instruktør Anders Hansen. Guttene fordeler seg på flere korps, men tre av guttene spiller i samme korps. Jens Eskil Jørgren, Sebastian Hansvold og Fredrik Ødegård spiller alle i Jevnaker, Hovin og Mogreina skolekorps.

– Hva er mest kjekt med sommerkurs da?

– I hvert fall ikke å stå tidlig opp om morgenen. Men det er fint å treffe folk fra andre korps. De tre guttene er på sitt tredje sommerkurs og stortrives.

– Slår dere lærerne i volleyball da?
– Det kommer vi nok til å gjøre, sier Fredrik.
–  In your dream, parerer Anders.

I-kurs 2

I tillegg til de 92 deltakerne på blått kurs, er det 19 deltakere som går på instruktørkurs. Flere av dem var på svart kurs i forrige uke, og mange av dem spiller også i regionkorpset RØST.

– Det er en solid gjeng som fungerer som forbilder både musikalsk og sosialt. De har også positiv innvirkning på antall som vil prøvespille til regionkorpset vårt, sier administrativ leder for kurset, Olav Raanes Moen.

De som deltar på instruktørkurset får en god miks av teori og praksis. Det er Christian Tennfjord, dirigent for Kolbu Janitsjar og Åmot Musikkforening, som har ansvar for teoridelen.
– I dag skal jeg snakke om tilrettelegging for den enkelte musikant. Ellers er det viktigste jeg prøver å formidle er å gi de en forståelse av at teori også er praksis.

Tennfjord er fornøyd med det høye deltakerantallet. Det er ofte rundt 20 på I-kurs 1, så skaller det av til I-kurs 2. Men her er det 19 stykker, det er bra. Det er en god og lærevillig gjeng.

Variasjon er viktig

Ute på tunet sitter musikalsk ansvarlig, Robert Solberg Nilsen. Han startet planleggingen  av kurset for lenge siden, og mener det er viktig å både ha en plan B og plan C på et slikt kurs.

– Det er store individuelle forskjeller på musikantene. Det gjelder å lage en timeplan som er variert og som gir dem mulighet til å fordøye inntrykkene, sier Nilsen.

– Kan det bli for mye musikk i løpet av en dag?

– Definitivt. Derfor legger vi inn bading rett etter lunch, i tillegg har de en time for seg selv der de får mulighet til å øve på ting de selv ønsker.

– Hva ønsker du at de skal sitte igjen med etter kurset er ferdig?

– Jeg ønsker jo at de skal sitte igjen med den gode «sommerkursfølelsen». Følelsen av at de ønsker å komme tilbake igjen. Jeg er et godt eksempel  på en som ikke hadde fortsatt hvis det ikke hadde vært for sommerkursene.

Arrangørkurs

I en liten hytte sitter en eksklusiv liten gruppe med pc’er og hodelelefoner. Ingen ringere enn Idar Torskangerpoll er kursleder i det å arrangere musikk, men han presiserer at pc’en definitivt ikke er det viktigste redskapet.

– Det er et veldig praktisk fag, og med bare fire på kurs, får de veldig tett oppfølging. Selv ble han inspirert til å starte å skrive musikk av sin avdøde onkel.

Luke Van der Lei er 18 år og synes det virker spennende med arrangering.

Idar Torskangerpoll gir gpde råd til deltakeren på kurset i arrangering.

– Jeg har ikke noen andre forutsetninger for å delta her enn at jeg synes det så spennende ut, sier han mens han fordyper seg i Finale – pc-programmet som flere av dem bruker.

– Men ikke alle, sier Idar, som er klar på at de i løpet av uken skal ha gjort ferdig en «best of tricks»-liste som de kan gjøre seg nytte av når kurset er ferdig.