Sommerkurs er nye og gamle venner, musikalsk utvikling, samspill og samhold, sene kvelder og morgenbad.
#Sommerkursfølelsen

Aldersgrenser
Nedre aldersgrense er absolutt. Øvre aldersgrense er åpen, og dermed har man mulighet til å gå på samme kurs selv om man ikke er like gamle. Hvilket kurs passer for deg? Sjekk her!

Nytt i år
I år blir man automatisk satt på venteliste når man melder seg på sommerkurs. Vår rammeplan presiserer nemlig antall elever per instruktør, for at kurset skal bli best mulig for musikanten, som skal sitte igjen med et godt læringsutbytte.

Vi har i år valgt å gjøre det slik at produsenten går inn og bekrefter hver deltakers påmelding (i korpsdrift.no) helt til kurset/instrumentgruppe er fullt. Vi anbefaler dere derfor å være tidlig ute med påmeldingen i år slik at du ikke går glipp av sommerens vakreste eventyr!

Påmeldingsfrist
Frist for påmelding var 31. mars.

Spørsmål?
sk-ost@musikkorps.no