Sommerkurs er nye og gamle venner, musikalsk utvikling, samspill og samhold, sene kvelder og morgenbad.
#Sommerkursfølelsen

Spre ordet!

Fellesskapet og de sosiale båndene varer livet ut. Få med deg en venn eller ti!
– Last ned: Folder 2016

Aldersgrenser
Nedre aldersgrense er absolutt. Øvre aldersgrense er åpen, og dermed har man mulighet til å gå på samme kurs selv om man ikke er like gamle. Hvilket kurs passer for deg? Sjekk her!

Alle kursdatoene

Påmelding

Påmeldingsfristen er nå ute. Etterpåmelding eller spørsmål? sk-ost@musikkorps.no
I år blir man automatisk satt på venteliste når man melder seg på Svart Kurs. Vår rammeplan presiserer nemlig antall elever per instruktør, for at kurset skal bli best mulig for musikanten, som skal sitte igjen med et godt læringsutbytte.

Gult