Fondet skal dekke sommerkursavgiften for musikanter/drillere som ikke ellers har råd til å delta på sommerkurs. Har dere noen medlemmer i korpset som ønsker å være med på sommerkurs, men som ikke kan på grunn av svak økonomi?

Korpsleder søker

I denne ordningen er det korpsleder som søker på vegne av sine medlemmer. Det er ikke nødvendig med formell dokumentasjon på svak økonomi. Vi trenger en kort redegjørelse av hvorfor medlemmet man søker for, skal få dekket kursavgift. Situasjonen kan for eksempel være arbeidsledighet i familien eller at mor/far er eneforsørger. Vi oppfordrer alle korpsledere til å snakke med dirigent og andre i korpset som kjenner barna slik at dere kan søke for barn som har behov for denne ordningen. Vi anbefaler også korps til å ha dialog med foresatte, da det er de som har best utgangspunkt for å avgjøre om økonomi er en hindring for å delta på sommerkurs.

Sommerkursfond er fremdeles under utvikling, og fondet er begrenset. Den som mottar støtten må påregne å betale en symbolsk egenandel på kr. 300,-. Mange korps har ordninger der korpset dekker deler av sommerkursavgiften. Det er en forutsetning at korpset følger det samme prinsippet i denne ordningen. På den måten vil flere barn og unge få plass på sommerkurs.  Søknadsfrist er satt til samme dag som frist for påmelding sommerkurs.

Hvem kan få dekket deltakeravgiften?

  • Skolekorpsmusikanter/drillmedlemmer (medlem av NMF) som ønsker å delta på sommerkurs i regi av NMF, der økonomi er en avgjørende hindring for deltakelse.
  • I de regionene der det også er regionale fond, må korpset søke begge steder, og det vil bli opprettet dialog mellom region og sommerkursfond.

Følgende regioner har egne sommerkursfond i tillegg:

NMF Nord-Norge
NMF Nordvest – gjelder kun Sogn og Fjordane

Hvem søker om å få dekker deltakeravgift?

  • Korpsleder søker på vegne av sine medlemmer

Kan man søke for musikanter/drillere som allerede er påmeldt kurs?

Ja, det er mulig.

Hvordan søker man om å få dekket deltakeravgift?

Fyll ut søknadsskjema her

Spørsmål?

Spørsmål rettes: sommerkursfond@musikkorps.no