Midlene fra Sparebankstiftelsen gjør det mulig for 10-15 musikanter å delta på årets sommerkurs.

Oversikten over årets sommerkurs i Rogaland er her:
Sommerkurs Rogaland 2018

Det er ikke alle sommerkurs som har plass. Det er god kapasitet på gult og rødt på Karmøy, men øvrige kurs har noen ledige plasser.
Ta kontakt med jonas@musikkorps.no eller telefon 982 41 172 dersom spørsmål.

NMF Rogaland arrangerer ikke kurs for drillere, men dersom det er drillere som ønsker å få dekket kursavgiften for å delta på kurs i en annen region, kan de søke om det.

Korpsleder søker

I denne ordningen er det korpsleder som søker på vegne av sine medlemmer. Det er ikke nødvendig med formell dokumentasjon på svak økonomi. Vi trenger en kort redegjørelse av hvorfor medlemmet man søker for, skal få dekket kursavgift. Situasjonen kan for eksempel være arbeidsledighet i familien eller at mor/far er eneforsørger. Vi oppfordrer alle korpsledere til å snakke med dirigent og andre i korpset som kjenner barna slik at dere kan søke for barn som har behov for denne ordningen. Vi anbefaler også korps til å ha dialog med foresatte, da det er de som har best utgangspunkt for å avgjøre om økonomi er en hindring for å delta på sommerkurs.

Den som mottar støtten må betale en symbolsk egenandel på kr. 300,-. Mange korps har ordninger der korpset dekker deler av sommerkursavgiften. Det er en forutsetning at korpset følger det samme prinsippet i denne ordningen. På den måten vil flere barn og unge få plass på sommerkurs.  Søknadene blir behandlet forløpende.

Hvem kan få dekket deltakeravgiften?

  • Skolekorpsmusikanter/drillmedlemmer (medlem av NMF) som ønsker å delta på sommerkurs i regi av NMF, der økonomi er en avgjørende hindring for deltakelse

Hvem søker om å få dekker deltakeravgift?

  • Korpsleder søker på vegne av sine medlemmer

Kan man søke for musikanter/drillere som allerede er påmeldt kurs?

Ja, det er mulig.

Hvordan søker man om å få dekket deltakeravgift?

Fyll ut søknadsskjema her

Spørsmål?

Spørsmål rettes: jonas@musikkorps.no