Fondet er fullfinansiert av Gjensidigestiftelsen Sogn og Fjordane og er en gavepakke til korpsene i fylket. Fondet er ment å senke terskelen for deltakere som vanligvis ikke har mulighet til å delta på sommerens vakreste eventyr.

I handlingsplanen til NMF er et av fokusområdene de fire første årene, da det er her man virkelig legger grunnlaget for livslang læring og musikkglede for resten av livet.

Fondet dekker:

  • Hele kursavgiften for gult kurs.
  • 50 % av resterende kurs unntatt grått kurs.
  • Korpset kan søke om totalt 5 musikanter.

Drillere er også velkommen til å søke selv om det i år ikke tilbys sommerkurs for drill i regionen. Tilskuddet gis også selvom deltakeren deltar på kurs i andre regioner.

Gjensidigestiftelsen Møre og Romsdal har gitt støtte i 2 år og har derfor ikke anledning til å bidra i denne runden og derfor er tilbudet i år kun til korps i Sogn og Fjordane.

OBS! Kursavgift betales som normalt, før kursstart og tilskuddet utbetales etter at kurset er gjennomført og betalt.

Har dere spørmsål, ikke nøl med å ta kontakt på nordvest@musikkorps.no eller 98 24 11 64

Søknadsskjema