En helg med fokus på korps, til påfyll og inspirasjon!

Vi gleder oss til Sørkonferansen helgen 7.-8. januar 2023.

Vi ønsker å sette fokus på hverdag. Den ukentlige øvelsen er korpsets viktigste utviklingsarena, og vi vil bidra til inspirasjon og engasjement med mange spennende og nyttige foredrag. Vi vil at hverdagen skal fylles med korpsglede!

Konferansen åpnes av president i Norges Musikkorps Forbund, Rita Hirsum Lystad. For styremedlemmer er Kjersti Tubaas, Christin Fiskvik og Gro Anita Holvik noen av foredragsholderne, og foredragene vil spenne fra kvalitet og utvikling til SoMe.
Maria Molund, Bjørn Breistein, Birgitte Grong og Annmari Wangin er til stede hele helgen, og skal holde foredrag for dirigentene.

Vi gleder oss også til å ta i mot Jan Erik Larssen, kjent fra Go’elg og Autofil på NRK. Jan Erik inviterer til et inspirerende og energisk avslutningsforedrag om frivillig arbeid!

Her finner du program til Sørkonferansen 2023.

Kommer du? Sett av helgen allerede nå!