Nå er det endelige programmet klart, og du kan laste det ned her.

Sørkonferansen 2020 åpnes av Tryg-sjef og korpsdirigent Espen Opedal. Opedal er opptatt av å trekke læring mellom organisasjoner, korps og bedrifter. NMF og korpsbevegelsen er en fantastisk læringsarena. Det handler om ledelse, og det handler om å lykkes med noe i fellesskap. Han deler både konkrete tips og nyttige erfaringer han har gjort seg i og utenfor korpsbevegelsen.

I tillegg kommer bl.a. Torstein Aagaard-Nilsen, og Bodil Jenssen Houg.

Torstein er heltidskomponist, men jobber også som dirigent, underviser og foreleser. Hans produksjon for korps favner bredt, fra bruksmusikk og arrangement for skole- og amatørkorps, til konkurranseverk for de aller beste korpsene i verden. Torstein vil holde foredrag om bruk av repertoar i musikalsk utviklingsarbeid for dirigenter i skolekorps. I tillegg vil han holde foredrag for styremedlemmer i voksenkorps.

Bodil Jenssen Houg er ansatt som mobbeombud i Buskerud fylkeskommune, og har 20 års erfaring innenfor skolevesenet. Bodil avslutter årets konferanse med foredraget
“God vilje er ikke godt nok”.

Også i år står materialforvalterkurs på timeplanen. Årets kurs blir holdt av Musikk-Miljø, i samarbeid med Eva Kjæreng. Her vil det være en innføring i hva du som materialforvalter kan gjøre av vedlikehold og småreparasjoner, og hva som bør settes bort til en profesjonell reparatør. I tillegg til at det vil bli utstillinger fra Musikk-Miljø og Norsk noteservice.

Her finner du mer informasjon og påmeldingsskjema til Sørkonferansen 2020.