Vi har tatt en prat med dirigent Lars Espen Rath Vestad, som gleder seg.
– Det viktigste er å ha et mål å jobbe mot. En konkurranse i musikk er av natur svært vanskelig, men for korpsets del er musikantene samstemte: Det handler om å spille best mulig, og forbedre seg fra året før, forteller han. Musikantene selv har valgt å delta:
– De synes det er både spennende og utfordrende, men som dirigent merker jeg også en klar forbedring av korpsets musikalske nivå.

Prøver mye forskjellig

Han gleder seg til å ta fatt på jobben etter juleferien.
– Vi starter å øve rett over nyttår. Da er det viktig å innlemme musikantene i valg av repertoar. Vi prøver ut mye forskjellig, og det er musikantene selv som velger konkurransestoffet. Musikantene har forstått at å øve jevnt og trutt er avgjørende for et godt resultat, avslører han. Men resultatet er ikke alt for Lars Espen:
– Som dirigent er jeg veldig klar på at plasseringen ikke spiller noen rolle. Vi bruker de flotte og konkrete tilbakemeldingene fra dommerne i arbeidet frem mot neste års konkurranse, og dette skjerper musikantene. Det å kunne fordype seg og jobbe målrettet med et konkurranserepertoar gir frukter på alle måter, påpeker han.

Påmeldingsfristen til DM gikk ut 15. desember, men på grunn av tekniske merksnodigheter er det mulig å melde seg på frem til 19. desember.
ALT OM DM

For felleskorpset betyr DM-deltakelsen mye, skal vi tro dirigenten:
– For oss er konkurransen viktig fordi vi jobber mot et felles mål. Musikantene øver mer, får et mer skjerpet fokus og dette gjør at eierskapet til korpset også blir sterkere, mener han. Hovedkorpsene til Manstad skolekorps og Rød og Hurrød skolekorps øver sammen hver tirsdag. Og deltakelsen sveiser gjengen sammen:
– Selv har jeg alltid sagt at «dersom det sosiale er bra blir det musikalske enda bedre!». Samtidig ser vi at den musikalske forbedringen også knytter musikantene enda sterkere sammen, og musikantene gleder seg til hver eneste øving.

Dirigent i drømmeland

Dirigenten mener han er i en drømmesituasjon:
– Musikantene mine vil gjerne ha flere øvinger og flere seminar. Det er jo en drøm for meg som musikalsk leder å stå foran en slik gjeng. Vi har et godt samspill mellom musikantene og meg, og i ryggen har vi et flott styre som organiserer alt svært godt. Det er engasjerte foreldre, som også er avgjørende, roser han.
– Men det viktigste er selvfølgelig samspilløvelsene i seg selv, hvor vi blander disiplin med en god dose spilleglede og humor. Da får vi glade musikanter, som utvikler seg svært godt både musikalsk og sosialt. Dessuten har vi dedikerte og dyktige instruktører, som selvfølgelig er svært viktige for korpsets fremdrift. Alt dette til sammen gir et svært godt korps som jeg gleder meg til å treffe hver eneste tirsdag og de andre korpsdagene i året, smiler han.

Det er veien frem mot målet som er viktigst.

– Musikantene hører selv at nivået høynes og trives med å få vanskeligere musikk. I fjor oppnådde vi en svært god poengsum og andre plass i 3. divisjon. Dermed klatrer vi en divisjon høyere og skal for første gang stille i 2. divisjon. Det er jo spennende i seg selv, konkluderer dirigenten.
– Musikantene gleder seg nok mest til å opptre. Det blir en spennende prosess frem mot målet, men vi er et lag som backer opp hverandre på en utrolig måte. Jeg er en meget stolt, ydmyk og glad dirigent, som digger korpset mitt, avslutter han.

 

Vi heier på gjengen fra MRHSK, og gleder oss til å høre dem neste mars!