Det ble en stor dag for NMF og korpsmiljøets fremtid når det ble kjent at forbundet var en av organisasjonene som nok en gang skulle motta støtte.  Støtten går til ulike aktiviteter i perioden 2024-2026.

Vi vet at dirigenten er en avgjørende ressurs for å få korps til å lykkes. Som leder og rollemodell kan dirigenter og instruktører bidra til at musikanter opplever fellesskap, trygghet, mestring og utvikling på hver øvelse. For å styrke det enkelte medlemskorpset spiller dermed satsingene i denne tildelingen en avgjørende rolle. Ungdom trenger arenaer og møteplasser sammen, i tillegg til det lokale korpset. Med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB kan vi fortsette å jobbe med satsinger for å gi ungdom treffende tilbud med musikalske utviklingsmuligheter, slik at de velger å bli i korpset.

Dette er satsingene støtten fra Sparebankstiftelsen DNB har gått til. De vil nå kunne fortsette å blomstre også de neste årene. Illustrasjon: NMF

Viktig støttespiller i flere år

Dette er ikke første gang Sparebankstiftelsen DNB gir støtte til NMF. I 2017 mottok forbundet 5,8 millioner, og i 2020 kom det 6,9 millioner til. Denne gangen ble det tildelt nærmere 8,6 millioner.

– Denne pengestøtten gir korpsene våre muligheten til å vokse enda sterkere. Vi som organisasjon jobber for at våre medlemmer skal ha gode tilbud, og det er godt å vite at våre satsinger nå kan videreutvikle seg til nye høyder, sier president Rita Hirsum Lystad.

President Rita Hirsum Lystad mottok støtten under utdelingen på Sentralen i Oslo. Foto: Simen Mikkelsen

Hun og generalsekretær Kjersti Tubaas var til stede under utgivelsen, og det var en fin seanse hvor flere kulturfrivillige organisasjoner også fikk tildelt støtte. Direktør i Sparebankstiftelsen, Andre Støylen, holdt åpningstale.

– Vårt utgangspunkt er at vi skal utløse gode krefter. Ved å tildele disse midlene er vi med på å gjøre gode ting for lokalsamfunnet, sier Støylen.

President Rita Hirsum Lystad, generalsekretær Kjersti Tubaas og direktør i Sparebankstiftelsen DNB, Andre Støylen. Foto: Simen Mikkelsen

Styrker utviklingssatsinger

En stor andel av støtten vil gå til dirigentutvikling, da gode dirigenter er helt avgjørende for å ha gode korps. NMF har gjennom dirigentløftet en rekke viktige satsinger rettet mot dette. Dirigentløftet omfatter en rekke ulike programmer og tiltak, gjennom et breddeprogram og et eliteprogram. Sammen med allerede eksisterende strukturer skal Dirigentløftet danne grunnlag for å løfte norske dirigenter nasjonalt og internasjonalt. Et av tiltakene er Dirigentuka, som i år hadde 92 deltakere.

 

Lotte Kaspersen (19) var den yngste deltakeren på årets Dirigentuka. Støtten fra Sparebankstiftelsen sikrer blant annet hun gode utviklingsmuligheter innenfor yrket. Kanskje dirigerer hun sitt eget skolekorps en dag? Foto: Ingunn Korsgård Hagen

De unge må møtes

I tillegg til utvikling av dirigenter og instruktører er det også viktig å sikre kvalitetsheving og møteplasser for unge utøvere. I NMF er det to konkrete tiltak rettet mot dette: Regionkorps og Norsk Blåsesymfoni. Dette er viktige utviklingsarenaer for ungdom, og gjennom støtten fra Sparebankstiftelsen DNB vil disse satsingene også kunne videreutvikles.

Hordaland Ungdomskorps er et av regionkorpsene. Her fra jubileumskonsert i 2021. Foto: NMF

I regionkorpsene får ungdom som ønsker å satse videre på korps en mulighet til å spille med musikere fra hele regionen sin, knytte kontakter og utvikle seg sammen med andre. Det er bevist gjennom undersøkelser fra Ungdomsløftet at slike tilbud er avgjørende for at ungdom fortsetter i korps, og det er derfor avgjørende å utvikle og utvide denne satsingen.

Norsk Blåsesymfoni i samarbeid med Forsvarets Musikk er også et viktig tiltak som nå vil fortsette.

Mer om noen av satsingene

Dirigentnettverk
Norsk Blåsesymfoni

 

Om Sparebankstiftelsen DNB