OM SEMINARET

Seminaret skal gi nye og erfarne styremedlemmer inspirasjon og input for å optimalisere styrearbeidet i eget korps.

Programmet tar for seg ansvar og oppgaver for styret, styresammensetning og styreansvar. I tillegg vil vi fokusere på de enkelte rollene styret har i en frivillig organisasjon. Seminaret er utviklet av regionstyret, og basert på bred erfaring i korpsledelse på flere nivå.

Deltakelse på seminaret er gratis for korpsene.

Merk: Det vil i første omgang arrangeres seminar to steder i regionen: Fredrikstad og Bærum – men det er mulig for korps i andre kommuner å delta!