Det nærmer seg Nordnorsk mesterskap for korps i Tromsø, og årets spillerekkefølge er klar:

(Vi gjør oppmerksom på at det kan forekomme små endringer. Disse vil bli justert og annonsert fortløpende).

Spillestart Korpsnavn Kategori
09:30 Skittenelv Musikkorps Generasjonskorps
09:50 Borgtun/Tromsdalen Musikkorps Generasjonskorps
10:10 Holmstad Skole- og amatørkorps Generasjonskorps
10:30 Kvaløya Musikkforening Generasjonskorps
10:50 Ringvassøy Musikkorps Generasjonskorps
11:10 Sør-Tromsøya Skolekorps Generasjonskorps
20 MIN PAUSE
11:50 Sørreisa Skolekorps Skolekorps
12:10 Borgtun/Tromsdalen Musikkorps Skolekorps
12:30 Finnsnes Skolemusikkorps Skolekorps
12:50 BLÆS Skolekorps
13:10 TOF Guttemusikkorps Skolekorps
13:30 Tromsø Folkeskoles Musikkorps Skolekorps
10 MIN PAUSE
14:00 Sør-Tromsøya Skolekorps rekrutt Rekruttkorps
14:15 Tromsø Aspirantbrass Rekruttkorps
14:30 Tromsø Folkeskoles Musikkorps rekrutt Rekruttkorps
20 MIN PAUSE
15:00 Kila Musikkforening Amatørkorps
15:20 Midt Troms Brass Amatørkorps
15:40 Sortland Musikkforening Amatørkorps
16:00 Tromsø Brass Amatørkorps
16:25 TOF Janitsjaren Amatørkorps

 

Etter avsluttet konkurransedel vil det bli festkonsert og premieutdeling. Fjorårets vinner av amatørkorpsklassen, Tromsø brass, er årets festkonsertholder.

Jørgen Foss vil være konferansier gjennom hele dagen.

Vi ønsker alle deltakerkorps og drillere lykke til!