På pressekonferansen i dag la han blant annet vekt på at kulturlivet kommer til å gjenåpne i en ny virkelighet, og at han som kulturminister ikke ønsker å instruere, men å inspirere kulturlivet til å tenke nytt i tiden som kommer.

Han la også fram et budsjett med 2.5 milliard til midlertidige tiltak, disse er knyttet til første halvår 2021.

– Jeg likte grunntanken i det kulturministeren presenterte. Her er mange punkter i departementets innledende tekst som samsvarer godt med hvordan NMF tenker om endring, sier NMFs president Rita Hirsum Lystad.

15.7 millioner til barne- og ungdomskultur

I innledningen til årets budsjett (2021) legges det vekt på at  tilbudene skal oppleves som relevante, det skal legges opp til opplevelser og deltakelse, at det bygges fellesskap og møteplasser og at kulturlivet må  fornye seg og omstille.

– Alle disse punktene er vi helt enige at er viktige, og jeg synes vi er blant de flinkeste på å bygge fellesskap og møteplasser. I dagens situasjon med en pandemi som vi ikke vet når er over, er det viktigere enn noen sinne at vi også ser på digitale løsninger. Her har regjeringen satt av fire millioner og vi skal søke om midler her, fortsetter Rita Hirsum Lystad.

Mye spennende

NMFs generalsekretær, Karl Ole Midtbø, fikk med seg hele pressekonferansen og likte det han hørte.

– Jeg synes ministeren traff blink med mye av det han sa. Vi var veldig spent på hvilket budsjett som ville bli lagt frem i år, ikke minst med det bakteppet som vi har nå. Men med både friske kroner  (1.185 milliarder) og en grunnholdning om å få fart på kulturlivet og frivilligheten, kan jeg ikke si annet enn at jeg applauderer det som er foreslått. Riktignok er det en del poster som står på stedet hvil, men igjen – med det bakteppet vi opplever i år – så er dette et budsjett vi hilser velkommen, sier Midtbø.

Mer om statsbudsjettet:

Norsk musikkråd sine kommentarer

LNU sine kommentarer

Norsk Kulturforum sine kommentarer

Kulturdepartementets pressemelding om stimuleringsordninger