De ordningene som korpsene i første rekke nyter godt av, videreføres på dagens nivå. Støtten til voksenopplæring, som i fjor ble foreslått sterkt redusert, holdes på samme nivå for neste år.

– Vi er aldri fornøyd når de kapitlene som omhandler vår virksomhet, ikke innebærer en økning, sier daglig leder i Folkeuniversitetet, Alfredo de la Nuez.

– Men etter den voldsomme kampen vi hadde i fjor, må vi si oss rimelig fornøyd. For oss var det viktig å få en ramme som ikke innebærer nedgang, fortsetter han.

Kunnskapsdepartementets budsjettproposisjon.

Kulturdepartementets budsjettproposisjon.

For oss var det viktig å få en ramme som ikke innebærer nedgang

Spilleoverskuddet avgjør

Dagens regjering har overført mye av midlene til spilleoverskuddet hos Norsk Tipping. Det gjelder både Instrumentfondet og Frifondsmidlene. Dermed er det umulig å si eksakt hvor stort beløpet blir, men disse to ordningene bidro i 2015 til 31 millioner til de korpsene som drar nytte av ordningen. Dersom spilleoverskuddet øker, vil denne potten også kunne øke noe.

Gratis i Frivillighetsregisteret

Regjeringen kutter også årsavgiften til Frivillighetsregisteret. For det enkelte korps utgjør denne avgiften 135 kroner.

– Det er alltid positivt at noe blir gratis for korpsene. Alle monner drar, sier president i Norges Musikkorps Forbund Rita Hirsum Lystad. Frivillighetsregisteret skal forenkle samhandlingen mellom frivillig virksomhet og offentlige myndigheter.

Spretter ikke champagne

Også tilskuddet til «Landsomfattende musikkorganisasjoner» er nå flyttet til Norsk Tippings spilleoverskudd. Daglig leder i Norsk musikkråd, Magnar Bergo, synes ikke årets budsjett er noe å sprette champagnen for.

– Men det er heller ingen grunn til å grave seg ned. Vi fikk en økning på 1.5 mill på slutten av dette året, og denne økningen er lagt inn for 2016 også. Så får vi se om folk spiller i så stor grad at det kan bli en ytterligere økning.

På to år er støtten nesten halvert, og det er dramatisk.

Reduksjon i tilskudd til kulturbygg

Det som imidlertid er mest bekymringsfullt, er den kraftige reduksjonen i tilskudd til kulturbygg. På to år er denne støtten nesten halvert, og det er dramatisk, sier Bergo.

– Dette er absolutt en utfordring for korps-Norge. Er det noe det er behov for er det gode øvings- og konsertlokale, sier presidenten i NMF. Det kan bety at utviklinga på det området  i verste fall kan stoppe opp. Men med utarbeidelsen av Norsk Standard vil vi fortsatt synliggjøre kravet overfor kommune-Norge. Det er viktig at den følges i rehabilitering og nybygg, sier Lystad.

Dette er absolutt en utfordring for korps-Norge.

Svak økning

NMF mottar også driftsstøtte fra Barne-  Likestillings- og Inkluderingsdepartementet. Her er det en total økning på 3.4 millioner, eller 2.8 %. Se forøvrig oversikt over støtteordninger her.

– Det er alltid sånn at en skulle ønske seg mer, men så lenge vi får kompensert for prisstigninga, er det bra at vi ikke får mindre enn tidligere, sier Lystad.

Momskompensasjonsordningen øker med 60 millioner og er nå oppe på 1.3 milliarder.

Møte med departementet

Torsdag 8. oktober møter statssekretær i Kulturdepartementet, Bjørgulv Vinje Borgundvåg, flere av de frivillige musikkorganisasjonene.

Vi vil utfordre statssekretæren på skjevfordelingen

– Der vil vi utfordre statssekretæren på skjevfordelingen i finansieringen av idrettsanlegg og kulturbygg. sier NMFs kommunikasjonssjef, Håkon Mogstad.

Kulturdepartementets budsjettproposisjon.