I statsbudsjettet foreslås det et kutt på 22.5 millioner i støtten til de ulike studieforbundene. Det tilsvarer omtrent 16 kroner pr time, så dette blir antakelig en kampsak for den nystiftede Kulturalliansen.

– Helt klart! Dette kan vi ikke sitte stille og se på. Voksenopplæringsmidlene har vært under press i mange år, og nok en gang viser Regjeringen at de ikke ser viktigheten av den formidable opplæringen som foregår i frivillige organisasjoner, finansiert – eller delfinansiert med vo-støtte, sier Karl Ole Midtbø, generalsekretær i NMF og styremedlem i Kulturalliansen.

Smålig

Et annet kutt som rammer NMF, er at Regjeringen foreslår å avvikle programmet LNU Kultur. NMF var i sin tid pådriver for å få dette programmet inn som egen post på statsbudsjettet, og i fjor nøt blant annet Klarinettbuffet-samlingene støtte fra dette programmet.
– Dette opplever vi som smålig, sier LNUs leder, Rode Hegstad, på LNUs hjemmeside i en kommentar. Heller ikke Midtbø har noe til overs for dette:

– Vi jobber hardt med å få til arrangement med høy kvalitet, som kan være en spore for korpsene i sin hverdag. Med tanke på at vi har stått fadder for ordningen, oppleves det ekstra tøft å se at ordningen kuttes. Det blir nok en høst med lobbyvirksomhet før endelig statsbudsjett vedtas.

Moms nedprioritert

Et annen ordning som korpsene nyter godt av er momskompensasjonsordningen. Heller ikke her er det noen jubel i taket.
– Vår viktigste sak blir igjen nedprioritert av Regjeringen. Ordningen er allerede underfinansiert, og momskompensasjonen blir i år trolig avkortet med rundt 28 %, sier generalsekretær Stian Slåtterøy Johnsen på Frivillighet Norge sine nettsider.

Her er en oversikt over de viktigste punktene på statsbudsjettet for frivilligheten.