Kuttet i momskompensasjonen er på drøyt 50 millioner og denne reduksjonen blir ikke tatt nådig opp i det frivillige organisasjonsliv.

– Kutt i momskompensasjonen er ikke det frivilligheten trenger nå. Dette viser hvor viktig det er å regelstyre ordningen. Vi blir ikke kvitt skatt på dugnad for godt uten at organisasjonene trygt kan budsjettere med full momskompensasjon hvert år, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.

NMFs president setter sin lit til den nye regjeringen i dette spørsmålet.

– Det har jo kommet lekkasjer om at frivilligheten skal få kompensert hver eneste krone, noe som har vært et mål siden momskompensasjonsordningen ble innført. Men her er det også viktig at korpsene opplever forutsigbarhet og et regelverk som er enkelt å forholde seg til, understreker hun.

Lystad er også forundret over at grunnstøtten til barne- og ungdomsorganisasjonene nesten ikke økes.

– Dette er frie midler som vi ikke behøver å rapportere på og som er særdeles viktige for oss. I en tid der vi skal bygge oss opp igjen etter en langvarig pandemi er det disse postene som burde fått en markant økning. Men også her har vi forventninger til de rødgrønne partiene, sier Lystad.

Følger med på Fritidskortet

En av postene som har fått en markant økning på budsjettet, er Fritidskortet. Dette har foreløpig vært testet i noen kommuner, og det er ulikt syn på verdien av Fritidskortet. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) mener ordningen ikke treffer barne- og ungdomsorganisasjonene særlig godt og mener svaret heller ligger i å øke grunnstøtten til organisasjonene.

– Fritidskortet følger vi med argusøyne, og vi har blant annet hatt en grundig debatt i Forbundsstyret. Det er ingen tvil om at økonomi er en barriere for mange barn og unge når de skal velge fritidsaktiviteter. Vi ser at det er en økning på 67 %, men det er viktig at Fritidskortet treffer varige aktiviteter og at organisasjonene ikke blir valgt vekk til fordel for kommersielle interesser skal skumme fløten av en ny ordning, fortsetter Lystad.

Andre reaksjoner

Vi har samlet en del kommentarer fra andre organisasjoner her:

Norsk musikkråd

Frivillighet Norge

LNU

Norsk kulturskoleråd