Det er mange ting som gjør et godt stevne. Dette er noen av de viktigste områdene:

Kapasitet
Det er viktig at korpset gjør gode vurderinger på kapasitet på totalt deltakerantall, totalt antall korps, konsertarenaer, kurslokalitet, bespisning og overnatting (både skole og evt hotell, avhengig av hva som er aktuelt) og ta høyde for eventuelle distanser, slik at tilbudet blir best mulig tilrettelagt og at det tidlig kommuniseres ut hvor mange det er plass til.

Konserter og møteplasser
Å spille for hverandre er en viktig del av det å møtes på stevne. Vi ønsker at konsertene skal være så relevant og tilgjengelig som mulig både for korpsene og for publikum, samtidig som det er rom for å delta på fagaktiviteter og sosiale aktiviteter. Et eksempel kan være at konserter gjøres i tilknytning til kurs, at det rigges til slik at flere korps kan sitter på scenen samtidig og spille vekselvis. En annen mulighet kan være konserter andre steder.

Drill
Det er viktig at stevnet også oppleves for drillere, dette gjelder i hovedsak skole- og generasjonskorps. Sørg for at det er plass til drilloppvisning sammen med korpset på konsert, eller at drilltroppene kan ha en selvstendig oppvisning. Det anbefales å tilby minikurs i ulike drillelementer i løpet av stevnet.

Kurs og faginnhold
Det er veldig givende å kunne delta på faglig innhold for stevnedeltakerne i tillegg til konserter og sosialt samvær. Her er vi ute etter gode idéer til både faglig innhold og god gjennomføring. NMF Nord-Norge ønsker også å kunne tilby temamøter på stevne, feks for dirigenter, styremedlemmer og evt foreldregrupper og det er derfor viktig at det er litt rom i programmet til nettopp dette.

Lokal synlighet
Det er også et viktig element at stevnet også er synlig på stedet det arrangeres. Kan det gjøres gode avtaler med nærmiljøet om gode konsertarenaer som også når lokalt publikum kan dette være en fin måte å synliggjøre korpsbevegelsen på. De fleste er vant til å høre korps på 17 mai, men kan det være fint å vise fram noe av det som korpsene gjør ellers i året også? Her er det bare kreativiteten som setter grenser!

Vi ønsker å ha en god dialog mellom NMF Nord-Norge og tekniske arrangører slik at det blir et godt og relevant innhold og en god struktur på gjennomføringen.

 

En søknad om stevne må inneholde:

  • Tid og sted for stevnet
  • Budsjettskisse for teknisk avvikling (ta gjerne kontakt med NMF Nord-Norge for spørsmål)
  • Kapasitet
  • Skisse for stevneprogram
  • Tanker og ideer om teknisk arrangør sin profil på stevnet.

 

Søknadsfrist og tildeling

Søknadsfrist er 5. september. Tildeling av stevnet er ca. 5. oktober. Vi ønsker gjerne at korps som vurderer å søke, tar kontakt med oss også før søknadsfrist for sparring av ideer og innhold og eventuelle innspill.

Er det mange korps som søker om å arrangere stevne for samme aldersgruppe, vil det gjøres en vurdering om flere stevner kan arrangeres samtidig dersom stedene ligger langt fra hverandre. Ut over det vil søknadens innhold også vurderes.