Åsnes Barne- og Ungdomskorps (ÅBU) holder til på Flisa i Åsnes kommune, og er eneste korpset for barn og unge i kommunen. Vi har også medlemmer fra Våler kommune. Korpset har i dag i underkant av 30 medlemmer fordelt på hovedkorps, juniorer og aspiranter. Vår visjon er «ÅBU-korpset med fellesskap og spilleglede», og musikantene utgjør en fin gjeng som har tatt store utviklingsskritt det siste året takket være vår flinke hovedkorpsdirigent.

Opplysninger om stillingen

Vi har ledig stilling som dirigent for juniorene og aspirantene våre. Arbeidstiden er knyttet opp mot korpsets øvelser og øvrige arrangementer. Korpset øver på Åsnes Ungdomsskole hver onsdag ettermiddag/kveld, og deltar gjennom året bl.a. på flere konserter, seminarer og ulike spilleoppdrag. Arbeidsoppgaver vil være å planlegge og lede øvelsene for juniorer og aspiranter på en måte som sikrer god musikalsk læring og framdrift for hver enkelt musikant og for gruppene som helhet. Dette skal skje i trygge omgivelser med klare rammer, samtidig som både spilleglede og det sosiale fellesskapet skal stå sterkt. Junior/aspirantdirigenten vil samarbeide nært med hovedkorpsdirigenten vår.

Ønsket kompetanse

Vi ønsker oss en engasjert og entusiastisk dirigent, helst med erfaring fra musikalsk arbeid med barn og unge, som evner å gi både utfordringer og skape mestringsfølelse og musikalsk glede på de ulike nivåene musikantene er på. Det er en fordel med høyere relevant utdannelse, men også andre kan søke.

Personlige egenskaper

  • Må trives med å jobbe med barn.
  • Kunne formidle, veilede og kommunisere godt med musikantene.
  • Gode samarbeidsevner.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

Spennende oppgaver i et korps i vekst. Korpset er i ferd med å avslutte NMFs korpsbyggingsopplegg, og har et stabilt styre og et nært samarbeid med kulturskolen i kommunen.

Betingelser diskuteres ut fra kvalifikasjoner.

Søknadsfrist:

Søknad sendes snarest (og seinest 20. juni) pr epost til styrets leder Eli Holm Toverud: ehtover@online.no.
Søknader vil bli behandlet fortløpende.

Spørsmål om stillingen kan rettes til:
Eli Holm Toverud ehtover@online.no, mobil: 90582071,
eller hovedkorpsdirigent Torjus R. Holm: torjusholm@live.com mobil: +47 97510266