Rogaland Ungdomskorps er et janitsjarkorps med musikanter i alderen 14-19 år fra hele Rogaland. Korpset ble stiftet i 2003 og drives av NMF Rogaland. Målsettingen er å gi et ekstra tilbud til fylkets dyktigste korpsmusikanter. Ambisjonsnivået er høyt og opptak skjer gjennom prøvespill, blant annet på sommerkursene til NMF Rogaland.

Hele 24 skolekorps er per i dag representert i regionkorpset. Korpset har 3-4 helgesamlinger i året (fredag-søndag), og hver samling avsluttes med en konsert. Det er også en tradisjon at RUK spiller festkonsertene under Rogalandsmesterskapet i Stavanger Konserthus.

Sesongplan, repertoar og besetning planlegges i samarbeid med administrasjonen
i NMF Rogaland.

Dersom du er interessert i å bli RUK sin nye dirigent, kan du sende søknad og CV
til lilli@musikkorps.no innen 15. mars 2018.

Det er en fordel at søkeren er bosatt i Rogaland

Stillingen besettes for en treårsperiode, med mulighet for oppsigelse fra begge parter i perioden.

Lønn etter avtale.

For spørsmål om stillingen, ta kontakt med daglig leder i NMF Rogaland, Lilli Anne J. Grong,
tlf: 98241170, eller send en epost til lilli@musikkorps.no