Kulturskolen samarbeider med kommunens skolekorps om instrumentalopplæring og dirigent stillinger. Dirigentstillingen tilsvarer 20% av full stilling, men den kan eventuelt økes ved kombinasjon med andre oppgaver.

Vi søker en medarbeider som har

  • musikkutdanning på høgskolenivå, eller som kan vise til relevant praksis
  • initiativ og engasjement, og som evner å kommunisere godt med barn/ ungdom
  • gode samarbeids evner
  • utdanning / erfaring fra korpsdirigering

Vi tilbyr:
Elverum kulturskole har 14 ansatte på tilbud innen musikk, dans, drama og visuell kunst.
Vi har et godt arbeidsmiljø, og flere kollegaer som jobber med musikkopplæring rettet mot korps.
Kulturskolen har et godt samarbeid med alle skolekorpsene i kommunen. Vi har egne tilpassede lokaler i sentrum av byen.
For rette person vil det på sikt være mulig å øke stillingen, da med instrumentalopplæring eller andre oppgaver tilknyttet Kulturskolen.

  • Lønns- og arbeidsvilkår i h. til gjeldende avtaleverk.

Nærmere opplysninger om stillingen: kan rettes til:
rektor Anette Solberg tlf. 482 77 087 eller
inspektør Magne Baugerud tlf. 977 17 709

Søknad sendes: elektronisk til Elverum kulturskole: anette.solberg@elverum.kommune.no, eventuelt postmottak 403, 2418 Elverum

Søknadsfrist: 1. desember 2017