Vi mangler musikalsk leder til vårt aspirant/mellomkorps. Om du er ung og uerfaren eller en gammel ringrev er du like aktuell for oss! Vi trenger en positiv og engasjert dirigent som vil jobbe sammen med styret i korpset for å rekruttere flere musikanter og hjelpe dem inn i korpsfamilien.

Øvingsdager er torsdag. Mellomkorset er for tiden fem musikanter, men det er mange aspiranter på vei inn i korpset.

Hoff jente og guttekorps er et janitsjarkorps som planlegger langsiktig med tanke på rekruttering og musikalsk utvikling. Vi feirer 60 årsjubileum i 2017 og søker en engasjert dirigent som kan bidra til musikalsk utvikling i vårt jubileumsprosjekt.

Våre verdier gjenspeiles i alle aktiviteter: SPILLEGLEDE – MESTRING – SAMHOLD.

Vi har store planer – vil du være med på laget?
Ta kontakt med styreleder Aslak Stensrud

for ytterligere informasjon: Telefon 41045957 / Epost: aslakstensrud@gmail.com

Lønn etter avtale

https://www.facebook.com/hoffjenteogguttekorps?ref=bookmarks

http://hoffjenteoggutte.korps247.no