Aktiviteter gjennom sesongen:

  • Høstkonsert i november hvert år. De siste årene har vi hatt konsert sammen med nasjonale og lokale artister: Nordic Tenors, Fieh, Gunda Marie Bruce og Narum. Årets høstkonsert blir et samarbeid med Leif Anders Wentzel.
  • Julekonsert i Eina kirke.
  • Konkurransespilling:
  • NM Janitsjar (deltar i 3. divisjon i 2018)
  • Tradisjonelle oppdrag i vårsesongen.
  • Seminar i august og januar, sistnevnte er et «NM-seminar».
  • Samarbeid med Bøverbru/ Eina skolekorps i form av en seminardag på høsten.

Ønskede kvalifikasjoner Musikkfaglig utdanning på høyskole/universitets-nivå, og/eller relevant erfaring fra korpsdireksjon. Det legges vekt på søkers evne til å formidle musikkunnskaper på en god pedagogisk måte. Kreativitet og gode samarbeidsevner vektlegges, nytenking og forslag til konserter og prosjekter verdsettes .

Aktuelle kandidater vil bli invitert til gjestedirigering og intervju.

For spørsmål eller mer informasjon, kontakt:
Styreleder Anne-Grete Flatabø Engtrø: 94145465 eller
nestleder Øystein Granheim: 95971923

Vår nåværende dirigent Ola Fredheim Haug, kan også kontaktes: 93461349

Søknad med CV sendes i post eller e-post til:
Eina musikkforening
v/Anne-Grete Flatabø Engtrø
Seljevegen 7
2840 Reinsvoll

e-post: annengtro@msn.com

Søknadsfrist: 15. november 2017