Gausdal Skolekorps er et ungt og lite korps som håper å vokse seg til et stabilt korps, som kan gi voksenkorpsene rekruttering etter hvert. Korpset ble startet opp igjen i 2016 etter å ha ligget nede i noen år.
Øvingskveld er tirsdag i bygdas kulturhus.
Korpset samarbeider med kulturskolen der mange av musikantene har sin instrumentopplæring.

Gausdal Skolekorps har i 2016 hatt aktiviteter som:
korpstreff, konserter, rekrutteringskonserter ute på skolene, 17. mai,
deltagelse på J/H-Østlendingen Cup på Elverum og julekonserter.

Arbeidsoppgaver:
– Dirigent, motivator og musikalsk leder for korpset
– Lede det msuikalske arbeidet i korpset
– Sette opp musikalsk program for korpset i samarbeid med musikantene og styret
– Delta i styremøter ved behov
– Kommunikasjon med instruktører for å sikre god utvikling

Ønskede kvalifikasjoner:
– Dirigent med musikkfaglig bakgrunn
– Erfaring fra skolekorps eller annet musikalsk arbeid med barn og unge
– Evne til å begeistre og engasjere musikanter og publikum
– Struktur og forutsigbarhet er viktig i arbeid med barn og ungdom
– Politiattest må fremlegges

Oppstart: høsten 2017

Vi kan tilby interessante og utfordrende musikkaktiviteter sammen med flotte musikanter.
Kontrakt og honorar etter avtale.

Spørsmål kan rettes til Bjørn Fyksen leder i Gausdal Skolekorps
Telefon: 905 31 972
Epost: bjorn.fyksen@gmail.com
Søknad med CV sendes til: bjørn.fyksen@gmail.com

Søknadsfrist: 30. april 2017