Stange Skoles Musikkorps var 100 år i 2015 og har for tiden 41 medlemmer i alderen 9 til 18 år. 11 musikanter i Aspirantkorpset, og 30 musikanter i Hovedkorpset. Hovedkorpset har øvinger på torsdager fra kl. 18.30 til 20.30 i gymsalen på Stange skole. Vi har egen dirigent for våre aspiranter, som også har ansvar for nybegynneropplæringen.

De siste årene har vi hatt to større konserter, en vårkonsert og en advents-/julekonsert. I tillegg har vi tradisjonell spilling 1. og 17. mai, spilling på Stangedager mv. Korpset har 2 seminarer i året, og vi er på tur hvert annet år. Ytterligere informasjon om oss kan finnes på vår hjemmeside: http://www.stange-skoles-musikkorps.net

Vi søker etter en dirigent som skal ha ansvar for musikalsk ledelse/instruksjon på korpsets øvelser og opptredener. Dette innbefatter ukentlige øvelser, deltakelse på helgeseminar, konserter, valg av repertoar og deltakelse i planlegging av aktiviteter og konserter.

Søkeren må ha:

  • relevant musikalsk erfaring,
  • erfaring i arbeid med barn og unge
  • ha evnen til å engasjere og gi spilleglede.

Stillingen er 20 % og lønnes etter avtale.

Har du spørsmål om stillingen, ta kontakt med:

  • Geir Helmersen, instruktøransvarlig, tlf: 90636585
  • Marianne Vasaasen, leder, tlf: 91108102

Søknad med CV og referanser sendes til:
Stange skoles musikkorps
v/ Marianne Vasaasen,
Jernbanegata 224
2335 STANGE

Søknadsfrist: 20. november 2017