Hundorp Musikklag er et amatør janitsjarkorps i Sør-Fron kommune i Gudbrandsdalen. Korpset er meget aktivt og består av ca 30 medlemmer med god instrumental fordeling iht janitsjar besetning.

Korpset har i dag en amatør dirigent som ønsker å forsterke sin kompetanse og heve korpsets potensial. Derfor søker Hundorp Musikklag en profesjonell og erfaren dirigent til å ta over dirigentrollen en øvelse i måneden og bistå dagens dirigent med råd og veiledning. Korpset øver mandager fra kl. 19.30 til 22.00. Det er også ønskelig at vedkommende bidrar til utvelgelse av repertoar og ellers andre faglige råd.

Lønn etter avtale.

Spørsmål om stillingen rettes til styreleder Marthe Norbye Dybos,  mobil: 412 26 193/e-post: marthe.n.dybos@gmail.com eller dirigent Liv Bjerke mobil. 41478816/e-post: liv.bjerke@oppland.org

Søknad sendes pr mail til marthe.n.dybos@gmail.com innen 15. juni 2015.

For mer informasjon om Hundorp Musikklag se facebook.