Annonsering av stillinger er et gratis tilbud for medlemskorps i NMF.
Husk å oppgi korpsets kontakt-informasjon i utlysningsteksten.

Send teksten din/ utlysningen til Nina Therese Bakke: nina@musikkorps.no