Hvem kan søke støtte?
Voksenkorps i Trondheim kommune kan søke om stimuleringsmidler, i tillegg kan Trønderbrazz søke. Voksenkorps tilhørende utenfor Trondheim kommune vil ikke bli vurdert.

Hva kan vi søke om støtte til?
-Ekstra utgifter i forbindelse med innleie av gjestedirigent/instruktører
-Prosjekter (konserter, seminarer o.l.)
-Støtte til innkjøp av større instrumenter (dette skal være instrumenter i korpsets eie for utlån til medlemmer av korpset)

Ordningen gjelder for tiltak med gjennomføring i korpssesongen 2022-23. Det kan i tillegg gis støtte til større instrumenter som allerede er anskaffet våren 2022.

Hvordan søker vi?
Søknader sendes til NMF Trøndelag, trondelag@musikkorps.no som behandler søknaden. Søknadene må inkludere budsjett, begrunnet beskrivelse av behov og mål med tiltaket. Adresse, kontaktperson, gyldig kontonummer og organisasjonsnummer må oppgis i søknaden.

Rapportering
Korpsene rapporterer til NMF Trøndelag, trondelag@musikkorps.no, innen 1.august 2023. Innkjøp skal kunne dokumenteres med bilag/kopi av bilag. Manglende rapport medfører krav om tilbakebetaling av tildelt beløp.

Ved spørsmål om ordningen, ta kontakt med NMF Trøndelag, trondelag@musikkorps.no

Søknadsfrist: 15.juni 2022