NOPA, interesseorganisasjon for alle komponister og forfattere av tekster til musikk, ønsker at musikk skapt i Norge skal tas mer i bruk. Gjennom støtteordning for arrangering av musikkverk kan korps få støtte til å honorere arrangør for å lage arrangement av låter og verk av norske komponister. Siden ordningens oppstart i 2016 har NOPA innvilget støtte til mer enn 60 ensembler, deriblant mange korps.

Norsk musikk kan nå nytt publikum

Arrangørstøtteordningen sikter seg mot populærmusikken og støtten skal dekke arrangørens honorar.

–  Dette er en ordning som fører til at den musikken som er skapt i Norge kan tas mer i bruk og nå nye publikum, sier styreleder Ingrid Kindem.

Godlia Trasop Musikkorps søkte om støtte for å få arrangert låta «Langt å gå» av Klovner i Kamp. Astrid Kvalbein, i styret til Godlia Trasop Musikkorps, kan fortelle at de er heldige som har dirigent Ole Magnus N. Ekeberg, som også arrangerer musikk. Dette arrangementet ble spilt av juniorkorpset under et filmmusikkprosjekt og det var kjekt for musikantene at de kunne spille musikk til en film som de ganske nylig hadde sett på kino.

Kvalbein synes også det er artig at man kan ha direkte kontakt med komponisten og at man kan se at komponisten blir begeistret for at stykket spilles i nye formater.
– Det er fint at det finnes ordninger som bidrar til å få utvikle korpsrepertoaret og norsk musikk.

NOPA er behjelpelig med søknadsprosessen

Lise-Lotte Solum, leder i Jernbanens Musikkorps, vil oppfordre andre korps til å søke denne støtteordningen.
–  Ikke gi opp selv om det ser komplisert ut. Det er bare å ta en telefon til NOPA, de er veldig behjelpelige med søknadsprosessen.

Jernbanens Musikkorps brukte Håkon Esplo som arrangør. Han har vært gjestedirigent for korpset og kjenner korpset godt. Solum synes det er artig med noe som er skrevet til deres besetning. Hun legger også vekt på et av NOPAs kriterier er at andre kan bruke stykkene og at dette er fint tiltak for å utvide korpsrepertoaret.
–  Det er nok mange der ute som sitter på gode tanker og ideer.

Årdalstangen Musikklag brukte denne ordningen til å få arrangert musikk for å minnes deres tidligere dirigent, Asle Hermud Årnes. Årnes hadde vært viktig for korpset i mange år og de ønsket å få arrangert en samling med noen av hans stykker. Leder Kristin Horge kan fortelle at det har vært en positiv opplevelse.
– Vi har samarbeidet tett med arrangør Idar Torskangerpoll og fått laget noe som passer vårt korps og vår besetning. Vi er jo et lite korps, så det er kjekt med musikk tilpasset oss. Det er alltid moro med ny musikk.

Håper flere korps søker

Trine Mjølhus Jacobsen sier at det er stor interesse for å bruke musikk fra lokale komponister og låtskrivere. At ensemblet søker om å få arrangert musikk fra sine lokale artister, mener Jacobsen er en vinn/vinn-situasjon.
–  Musikken blir framført for et nytt publikum i ny drakt og korpset får nytt repertoar, som også kan brukes av andre korps.

Et av kriteriene NOPA stiller er at komponisten eller låtskriveren er nålevende. Å få spille populærmusikk av en artist og låtskriver barn og unge har kjennskap til, kan bidra til å skape større interesse for korpsmusikk.

Viktig med det frivillige musikklivet

–  Det er tydelig at dette er et felt som ikke får så mye støtte og denne ordningen viser at staten burde dekket dette området bedre, sier Jacobsen.

Hvert år deles det ut i overkant av 300 000 kroner og med mange gode søkere sier Jacobsen at det er tydelig at dette dekker kun en liten del av behovet.
–  Det profesjonelle musikklivet er avhengig av det frivillige musikklivet.

Et korpsarrangement er kostbart, så Jacobsen vil oppfordre til å bruke denne støtteordningen.
–  For å skape interesse, tror vi det er viktig at korpsene henger med i tida og fremfører ny musikk, avslutter Jacobsen, som håper å se søknader fra både brassband, janitsjar og skolekorps fra hele landet. Mer om søknadsprosessen og retningslinjer kan du lese her.